top of page

FORMACJA

Formacja jest niezbędnym elementem życia w wierze. Podobnie jak zasiew aby wzrastać i wydać owoc potrzebuje regularnych opadów ożywczego deszczu, tak ziarno Słowa zasiane w naszych sercach potrzebuje regularnego podlewania aby dzięki łasce Bożej wzrastało i wydawało owoce.

Poniżej zostały opublikowane materiały dotyczące formacji w Odnowie w Duchu Świętym.

bottom of page