top of page

Wspólnota

To nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was. Przeznaczyłem was do tego, abyście szli i przynosili owoc – trwały owoc! – i aby Ojciec dał wam to, o co Go poprosicie w moim imieniu. Nakazuję wam więc, abyście kochali jedni drugich!” J 15:16-17

 

Wspólnota "Któż jak Bóg" powstała w kwietniu 2015 roku jako owoc rekolekcji ewangelizacyjnych prowadzonych przez Witka Wilka. Tuż po zakończeniu rekolekcji do wikarego parafii zaczęli zgłaszać się ludzie doświadczający namacalnej Bożej Mocy w swoim życiu. Za wolą Bożą uformowała się grupa modlitewna, a następnie po dostrzeżeniu i rozeznaniu obecności nadzwyczajnych darów Ducha Świętego, przekształciła się ona we wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym “Któż jak Bóg”.

 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Któż jak Bóg" serdecznie zaprasza na:

- spotkania formacyjno-modlitewne w każdy czwartek miesiąca,

- Wieczory Uwielbienia w każdy 3 piątek miesiąca.

Przeżywasz trudności w sferze duchowej, psychicznej, emocjonalnej czy fizycznej?

PRZYJDŹ NA MODLITWĘ WSTAWIENNICZĄ !!!

 

Możesz prosić o uzdrowienie, uporządkowanie relacji, umocnienie w dobrym, pogłębienie wiary, nadziei i miłości, wylanie i rozpalenie darów Ducha Świętego.
Modlitwa wstawiennicza indywidualna nad osobą jest modlitwą zawierzenia Bogu osoby omadlanej i jej konkretnych intencji, z którymi przychodzi, przez osoby modlące się nad nią.

Owoce modlitwy wstawienniczej, takie jak uzdrowienie wewnętrzne, fizyczne, duchowe mogą objawić się w różnym czasie po modlitwie.

Wstawiennicy są posłani do modlitwy przez wspólnotę Kościoła, działają w posłuszeństwie proboszczowi miejsca, kapłanowi wspólnoty i liderowi. Duch Święty może udzielać wstawiennikom swoich charyzmatów, które objawiąją się w trakcie posługi modlitewnej : daru języków, słowa poznania, proroctwa i innych.
Wstawienników obowiązuje tajemnica i dyskrecja.

Z modlitwy wstawienniczej mogą skorzystać tylko osoby będące w stanie łaski uświęcającej. Będąc w stanie grzechu ciężkiego jesteśmy oddaleni od Pana Boga i niezdolni przyjąć Jego darów.

 

Posługa modlitwą wstawienniczą w piątek po adoracji Pana Jezusa.

Osoba do kontaktu : Janusz tel. 665 162 280Jeśli chcielibyście wesprzeć naszą wspólnotę finansowo, datki można wpłacać na nasze konto bankowe na numer 19 1140 2004 0000 3202 7749 4128 (mBank). 

Za wszystkie datki serdeczne Bóg zapłać!! 

Struktura wspólnoty

 

Opiekun duchowy : ks. Jakub Wielgos

Lider: Tomasz Potejko

Wicelider: Marek Kuczek

Diakonie i animatorzy :

Wstawiennicza - Janusz Murdzia

Prorocka - Tomasz Potejko

Muzyczna - Marek Kuczek

Miłosierdzia - Anna Kuczek

Wsparcia - Dorota Klocek

Liturgiczna - Dorota Bąk

Wprowadzająca - Barbara Burek

Organizacyjna - Magdalena Nicpoń

Małżeńska - Anna i Paweł Dobrowolscy

 

bottom of page