„Nie bój się, wierz tylko!”

           (Mk 5,21-43)

© 2018 by Któż jak Bóg.

Przeżywasz trudności w sferze duchowej, psychicznej, emocjonalnej czy fizycznej?

PRZYJDŹ NA MODLITWĘ WSTAWIENNICZĄ !!!

 

Możesz prosić o uzdrowienie, uporządkowanie relacji, umocnienie w dobrym, pogłębienie wiary, nadziei i miłości, wylanie i rozpalenie darów Ducha Świętego.

Modlitwa wstawiennicza indywidualna nad osobą jest modlitwą zawierzenia Bogu osoby omadlanej i jej konkretnych intencji, z którymi przychodzi, przez osoby modlące się nad nią.

 

Owoce modlitwy wstawienniczej, takie jak uzdrowienie wewnętrzne, fizyczne, albo otwarcie się na uzdrowienie duchowe (sakrament spowiedzi) mogą objawić się w różnym czasie po modlitwie.

 

Wstawiennicy są posłani do modlitwy przez wspólnotę Kościoła, działają w posłuszeństwie proboszczowi miejsca, kapłanowi wspólnoty i liderowi. Duch Święty udziela wstawiennikom swoich charyzmatów, które objawiąją się w trakcie posługi modlitewnej : daru języków, słowa poznania, proroctwa i innych.

Wstawienników obowiązuje tajemnica i dyskrecja.

 

Bycie w stanie łaski uświęcającej jest ważne, ale jej brak nie wyklucza poddaniu się modlitwie. Właśnie na modlitwie Pan Jezus może tak umocnić osobę, aby do tego sakramentu podeszła i uzdrowienie duchowe otrzymała.

 

Posługa modlitwą wstawienniczą w piątek po adoracji Pana Jezusa.

Osoba do kontaktu : Janusz tel. 697 683 645

Modlitwa wstawiennicza

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now